Android ile QR Kod Okuma, Mobile Vision API.

qrokuma
Günümüz de bir çok yerde ve alanda QR kodlar hayatımızda. QR kod ile kişilere ulaştırmak istediğimiz içeriğe daha kolay
bir yol ile ulaşım sağlayabiliyoruz. Bu içerikler, Telefon numarası, Web site adresi, Direk yazı şeklinde bir çok QR koda rastlamak
mümkündür. QR kod tercih sebebi ise kişilerin kamera yardımı ile istediğiniz içeriğe kolayca ulaşabilmesidir. Ayrıca küçük bir
imaj oldukları için yer kaplamazlar. Sizlere Android telefonlar üzerinden nasıl QR kod okutabileceğinizi kısaca anlatmak istedik.
Örnek bir QR Kod:
resim1
Google bize bu konuda kolaylık sağlayarak. Google Play Sevices kütüphanesine eklemiş olduğu mobile vision API ile kolayca QR kod
okuması yaptırabiliyoruz. Yazılımcalar için bir çok kolaylık sağlayan Google burada da kendin bahsettirmiş.
QR kod okuması yapmamız için bize lazım olanlar:
  • Android Studio veya Eclipse.
  • Kameraya Sahip Bir Android Cihaz.
Biz Android Studio ile anlatım sağlayacağız tercihen onu seçmenizde fayda vardır. Öncelikle yeni bir proje oluşturduktan sonra, Google Play Services’ı projemize kurmamız gerekiyor.
Google Play Services projeye nasıl import edilir ?
Önemli bir nüans olarak eklemekte fayda vardır. Mobile Vision API desteği Google Play Services 7.8 ile geldi.  Module app’ın build.gradle dosyasını açarak dependency bölümüne aşağıdaki satırı ekliyoruz.
daha sonrada Sync Now ( eşitle ) butonuna basıyoruz.
resim2
Daha sonra, AndroidManifest.xml dosyasını açarak. Otomatik olarak barkod kütüphanesi yüklemesi için aşağıdaki komut satırını
ekliyoruz.

Ek olarak kamerayı kullanmak için gerekli izinleri alamamız gerekiyor, alttaki izin satırınıda AndroidManifest.xml’e ekliyoruz.

Daha önceden oluşturduğum QR kodu assets klasörü içerisine qrkod.jpg olarak atıyorum. Burada bulunan resmi Bitmap yapmak için BitmapFactory kütüphanesinden yardım alarak. Resmimizi uygulama içinde Bitmap nesnesi olarak kullanabiliriz.

QR kodu bulması için mobile vision’da bulunan BarcodeDetector nesnesini oluşturuyoruz.

setBarcodeFormats komutu ile ne tür formatları bulmasını gerektiğini söylüyoruz.
Bitmap üzerindeki QR kodları bulmak için Frame nesnesi oluşturup içerisindeki QR kodları bulduracağız.

Tüm barkodları bulması için bir liste oluşturmamız gerekiyor, SparseArray türünde bir Barcode nesnesi içeren Array oluşturduk ve içerisine Frame’de bulunan tüm barkodları BarcodeDetector yardımı ile atadık.

Bu işlemleri tamamladıktan sonra, bulduğu QR kodları listeleyip istediğimiz işlemi yapabiliriz.

Deneme olarak ilk QR’ı aldık ve içerisindeki mesajı log ekranında yazdırdık.
resim3
Kamera üzerinden QR Kod okuma:
Öncelikle Layout’umuzu ayarlamamız gerekiyor. RelativeLayout yardımı ile işimizi halledebiliriz.

Daha sonra findViewById yardımı ile nesnelerimizi MainActivity.java üzerinde tanımlarını yapalım. public değer olarak tanımlamalarımızı yaptık.

onCreate methodu altına yazacağımız satırlar :

Tanımlarımızı yaptıktan sonra, kamera ve barkod tarayıcıyı başlatmamız gerekiyor.

Daha sonra ekrana eklediğimiz SurfaceView için tanımlamalar yapıyoruz.

SurfaceCreated methodu içerisine kamera nesnesi başlatıyoruz.

Hata yönetimi içerisine almamız gerekiyor olası bir hatada bizim konsolumuza yazı yazması için.
SurfaceDestroy methodunda kamerayı durdurmamız gerekiyor aksi halde uygulama durdurulur.

Otomatik olarak barkodu tespit ettiğinde işlem yapması için BarcodeDetector’e dinleyici bağlıyoruz.

Herhangi bir barkod buluduğu zaman tetikleyeceği fonksiyon receiveDetections, Burada barkod bulduktan sonra ne işlem yapmak istiyosanız onu yönlendirebilirsiniz. Biz ekrana değerini yazdıracağız.

resimsonuc